Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Chính phủ. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lĩnh vực: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

  • 24/04/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 448 lần

File đính kèm

  • Tải về Tóm tắt gợi ý góp ý Dự thảo
  • Tải về Tờ trình dự thảo Nghị định về quản lý phân bón
  • Tải về Dự thảo Phụ lục Nghị định về quản lý phân bón
  • Tải về Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến, Dự thảo sẽ có ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp liên quan tới: điều kiện để được cấp giấy chứng nhận sản xuất, đóng gói, buôn bán phân bón; đăng ký phân bón được phép lưu hành ở Việt Nam; điều kiện của các tổ chức đánh giá sự phù hợp; xuất nhập khẩu, quảng cáo, hội thảo trình diễn phân bón; cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón…                                                                                            

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/05/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.



[1] Thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/22/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: