Dự thảo Luật Cạnh Tranh (sửa đổi)

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Công thương. Lĩnh vực: Cạnh tranh.

  • 24/04/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 1197 lần

File đính kèm

  • Tải về Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
  • Tải về Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi
  • Tải về Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi một số nội dung liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; quy định kiểm soát tập trung kinh tế; quy định tái cơ cấu Hội đồng cạnh tranh và Cơ quan quản lý cạnh tranh thành Ủy ban cạnh tranh Quốc gia,… Dự kiến các nội dung này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cả nước.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/05/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: