Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Ngân hàng nhà nước. Lĩnh vực: Doanh nghiệp.

  • 14/04/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 349 lần

File đính kèm

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng 02 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24/07/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến các văn bản trên sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo, Thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/04/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: