Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Lĩnh vực: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

  • 08/03/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 991 lần

File đính kèm

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo chủ yếu ảnh hưởng đến các doanh nghiệp  trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, nghề muối, chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thuỷ sản. Dự thảo sửa đổi về nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, điều kiện quy mô và mức hỗ trợ; nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư; bổ sung các loại hỗ trợ và trình tự thủ tục hành chính hỗ trợ đầu tư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 19/10/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: