Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Ngân hàng nhà nước. Lĩnh vực: Ngân hàng.

  • 19/01/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 1014 lần

File đính kèm

  • Tải về Tờ trình Chính phủ
  • Tải về Đề cương dự thảo Nghị định
  • Tải về Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 70/2000/NĐ-CP
  • Tải về Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
  • Tải về Bảng thuyết minh Nghị định 70 và Thông tư 02
  • Tải về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 21/11/2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 21/11/2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến Dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động quản lý thông tin khách hàng của các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp khác có liên quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản này.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu liên quan (thuyết minh Dự thảo, các báo cáo đánh giá, tổng kết; đề cương và tờ trình) được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn (mục Dự thảo). VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 10/02/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: